Správné rozhodnutí

Říkáte si, že byste potřebovali kompletní inspekci nemovitosti? Hodilo by se vám vědět, jak si konkrétní stavba stojí, jaká jsou rizika při opravách nebo i při běžném užívání? To je správné rozhodnutí, protože je vždy lepší vědět, jak si objekt stojí v různých stavebních oborech, jako je statika, hydroizolace, povrchy, zvuk a hluk nebo třeba jak je na tom s úniky tepla. Jestli hrozí riziko protečení při velkých srážkách nebo jak je na tom například z hlediska zdravotní nezávadnosti, jestli se náhodou nenachází v budově azbest nebo nějaké škodlivé látky.

Řešení nasnadě

Důležité je zkontrolovat také technické zařízení budovy a v neposlední řadě také protipožární opatření a zajistit tak absolutní bezpečnost všech osob v objektu. Pokud toto všechno potřebujete a chtěli byste mít i kvalitní závěrečný protokol, je pro vás Nemopas to nejlepší. Pro takové případy je zde inspekce nemovitostí. Inspektor nemovitostí Jiří Hlavín (České Budějovice, Příbram) dovede zkontrolovat vše k vaší plné spokojenosti. Výstupem bude zpráva o stavu budovy a samozřejmě bude vystaven již zmínění průkaz nemovitosti Nemopas komplet. Jakmile budou nalezeny některé vady nebo rizika, která k závadám mohou vést, vše bude ve zprávě zaznamenáno.